SPELDATUM

  • 14 Mar 2017 13:00
  • 15 Mar 2017 13:00
  • 15 Mar 2017 19:00
  • 16 Mar 2017 10:00

Skolföreställningar den 14 mars kl 13:00, 15 mars 13:00 samt 16 mars kl 10.00 för gymnasieklasser och åk 9 (avgiftsfritt).
Bokning sker genom Reginateaterns biljettkassa och via maja.olsson1@uppsala.se.

Offentlig föreställning den 15 mars kl 19:00.  Biljettpris: ord 120 kr (plus serviceavgift 20 kr), stud 60 kr (plus serviceavgift 10 kr).HEMLIGHETER


I en värld, som har stora likheter med vår egen, samlas en rad människor. Tillvaron verkar ljus och alla verkar nöjda. Men allt som sägs och görs når inte ut. Vad  finns när ingen annan hör, i de slutna rummen och bakom maskerna? Vad är det egentligen som händer?

Sedan flera år tillbaka spelar Wiks folkhögskolas teaterlinje varje vår på Reginateatern. Föreställningarna skapas av teaterstudenterna i en process där improvisationer, reflektioner och skrivande leder fram till den text som sedan iscensätts. Arbetet leds av Bim de Verdier och John Fiske, båda lärare på Wik som också verkar som professionella regissörer i andra sammanhang.

Den 16 personer starka ensemblen är nu i full färd med repetitionerna av den helt nya föreställningen Hemligheter. Med största allvar, en stor portion humor och massor av energi möter de sin publik i den timmeslånga föreställningen.

Välkommen in i det fördolda, det undangömda och hemliga!Av och med teaterlinjen på Wiks folkhögskola under ledning av John Fiske och Bim de Verdier.

Medverkande: Hanna Adolfsson, Mira Von Bahr, Amanda Cecilgård, Jens Edlund, Johan Engelbrekt, Hedda Fredmark, Cajsa Färlin, Elias Grünewald Dykert, Emma Krafft, Anahita Moarefi, Mia Mulder, Srdjan Nedzipovski, Nina Rashid, Emma Rask Sundberg, Selina Ukkonen och Karolina Willebrand Vinnberg.Föreställningen ingår i: 

Kulturkompis