SPELDATUM

  • 08 Jun 2017 19:30

Fri entré

Stipendium till kulturarbetare
Arbetsstipendium 100 000 kr

Helena Laukkanen, konst
Anders Ryman, fotografi


Stipendium för fortbildning, resor, material och andra för den konstnärliga verksamheten angelägna behov, 25 000 kr

Mateja Kovacevic, dans
Anna-Maria Hällgren, litteratur
Gianfranco Selgas De Silvi, litteratur
Maria Öström, litteratur
Natasha Dahnberg, konst
Katrina Loelv, konst
Jennie McMillen, konsthantverk
Pia Ulfendahl, konsthantverk
Tove Brandt, musik
Johan Tilli, musik


Stipendium till unga skrivare

Amanda Bravo (född 1999) 10 000 kr
Smilla Bjurbo (född 2002) 5 000 kr.


Arbetsstipendium med följande motivering:


Helena Laukkanen  konst
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 100 000 kr ges till Helena Laukkanen för ett mångfacetterat konstnärskap som kretsar kring processer och koncept som berör både det enkla och det svårgripbara. Under ett flertal år har hon i olika tekniker och material utforskat aspekter av temat ”Fallande”. Nu har det blivit dags att sammanfatta undersökningarna.

Helena Laukkanen (f. 1972) är utbildad vid Konsthögskolan Umeå. Hon har ställt ut sina verk både i Sverige och internationellt och är tillsammans med kollegorna i konstnärsgruppen HAKA en profil i Uppsalas konstliv. Hon är en av dem som sedan 2014 driver kulturplattformen Köttinspektionen.


Anders Ryman  fotografi

Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 100 000 kr ges till Anders Ryman för hans intagande och inkännande fotografier i den dokumentära traditionen. Rymans bilder av romska EU-migranter synliggör de levande, varma människorna bakom mediernas statistik och rubriker.  

Anders Ryman (f. 1955) är utbildad kulturantropolog. Så småningom tog intresset för fotografi överhanden och han började arbeta som fotograf och skribent med inriktning på resor, folkliv och kulturer. Hans bilder har publicerats världen över, exempelvis i tidskrifter som GEO och National Geographic. Fotografierna har också visats i ett stort antal utställningar, både i Sverige och internationellt.Stipendium för fortbildning, resor, material och andra för den konstnärliga verksamheten angelägna behov med följande motivering:

Mateja Kovacevic – dans
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till dansaren Mateja Kovacevic för hennes brinnande vilja att inspirera unga människor att uttrycka sig genom dans. Kulturnämnden vill med stipendiet ge Kovacevic möjlighet till egen inspiration och utveckling genom fördjupning inom afro-kubansk dans.

Anna-Maria Hällgren – litteratur
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Anna-Maria Hällgren för sitt arbete att undersöka hur akademisk forskning och konstnärlig praktik kan kombineras. I loggboken ”Tidsresenärerna” ska hon dokumentera hur hon undersöker förståelsen av tid och temporalitet i antropocen. Stipendiet möjliggör fortsättning på ett projekt vid Zentrum für Kultur und Urbanistik i Berlin.

Gianfranco Selgas De Silvi  litteratur
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Gianfranco Selgas De Silvi för deltagande i kursen ”Writing the city” vid Humbolt Universität zu Berlin. Selgas De Silvi är litteraturvetare med inriktning mot spanskspråkig litteratur och vill fördjupa sina studier, undersöka skapandet av litteratur samt utveckla och finna inspiration till sitt eget skrivande.

Mia Öström  litteratur
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Mia Öström för att kunna ägna mer kontinuerlig tid åt sitt skrivande. I vår kommer hennes faktabok om rösten, ”Babbelboken”, ut och i höst kommer hennes nya ungdomsroman med arbetsnamnet ”Säg nåt jag inte vet”.

Natasha Dahnberg – konst
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Natasha Dahnberg för en konst som vänder och vrider på perspektiven, och som har både politisk och personlig udd.

Katrina Loelv – konst
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Katrina Loelv för ett sinnligt och poetiskt sökande efter undflyende minnen i måleri, objekt och ord.

Jennie McMillen – konsthantverk
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Jennie McMillen för känsligt framställda textila berättelser om tillvarons olika gränsland.

Pia Ulfendahl – konsthantverk
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Pia Ulfendahl för en mångårig konsthantverkargärning där de nyligen tillkomna spröda skulpturerna i pappersporslinslera lovar gott inför framtiden.

Tove Brandt  musik
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Tove Brandt för hennes säkra instrumentteknik och bredd som musiker. Hon brinner för att göra musik på olika sätt - alltid med det musikantiska som utgångspunkt.

Johan Tilli – musik
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Johan Tilli för att utveckla ett redan framgångsrikt musikskapande till att gälla även genren art pop - mötet mellan pop och konstmusik.


(Stipendiet till unga skrivare har inte en individuell motivering)