SPELDATUM

  • 27 Feb 2018 12:00

Plats: Reginateaterns kafé
Tid: 12.00-13.00

Biljetter: fri entré (begränsat antal platser, boka gärna eller hämta biljett i biljettkassan) 
Soppa 60 kr (förboka gärna soppan på reginateatern@uppsala.se)MÅNGFALDSLUNCH
- MED OVE SERNHEDE

Rätten till likvärdig utbildning - skola, segregation och migration

I den svenska välfärdsstat som etablerades efter det andra världskriget betonades att medborgarskapet också bestod av rätten till likvärdig utbildning. Med stor politisk enighet skapades En skola för alla. Denna stod sig väl i den tidens internationella mätningar. Den samtida svenska skolans "kris" är relaterad till 1990-talets systemskifte. Hur ska det svenska utbildningssystemet möta de utmaningar som segregation och migration ställer på skolans kompensatoriska uppdrag?

Ove Sernhede, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal böcker om ungdom, kultur och lärande med fokus på miljonprogrammets förorter, t ex., Alienation is My Nation (Ordfront 2009) och Skolan och ojämlikhetens geografi (Daidalos 2013).

Foto: Johan Wingborg 

Föreläsningarna arrangeras av Mångfaldsbyrån ESMeralda och Folkuniversitetet, i samarbete med Reginateatern, Uppsala kommun, Uppsala Universitet samt Uppsala Studentkår.