KRAV PÅ VACCINATIONSBEVIS OCH AVSTÅND MELLAN SÄLLSKAP

Senast uppdaterad 2022-01-10 

TILL DIG SOM SKA BESÖKA REGINATEATERN  

KRAV PÅ VACCINATIONSBEVIS OCH AVSTÅND MELLAN SÄLLSKAP  


Avstånd 
Från och med den 12 januari gäller nya rekommendationer gällande avstånd och antal i sällskap: 

Reginateatern anpassar salongen efter rådande rekommendationer om avstånd mellan sällskapen, dvs 1 meter mellan sällskapen och max 8 personer/sällskap. Vi anpassar även våra rutiner för in- och utpassage till/från salongen. Detta medför att det kan bli något längre väntan utanför teatern. Vi uppmanar vår publik att vara i god tid. 

Vaccinationsbevis  
Om du är över 18 år och ska besöka oss behöver du ha ett vaccinationsbevis och legitimation, oavsett vilken föreställning du ska se hos oss eller antal i publiken.  

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 personer.  
  
Från och med den 1 december kommer vi att kontrollera din biljett, ditt vaccinationsbevis och legitimation på samtliga föreställningar när du besöker oss oavsett publikantal. Vi ber er att komma till föreställningarna i god tid och ha biljett, vaccinationsbevis samt legitimation redo vid insläpp.  

Kan du inte visa upp ett giltigt vaccinationsbevis kan vi tyvärr inte släppa in dig på föreställningen. Det räcker inte att visa upp ett negativt covidtest, antikroppstest eller sitt vaccinationskort, det måste vara ett vaccinationsbevis utfärdat av E-hälsomyndigheten.  

Vaccinationsbevis krävs för samtliga föreställningar och scener här på Reginateatern, även de där publikantalet underskrider 50 personer. Detta för att vi vill bidra till ett så tryggt besök som möjligt oavsett vilken föreställning du ska se och för att det ska bli så enkelt som möjligt.     

Hur skaffar jag vaccinationsbevis?  
Du hämtar ditt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens hemsida covidbevis.se. Där får du logga in med din e-legitimation och kan sedan ladda ner ditt vaccinationsbevis. Har du en digital brevlåda (t.ex. Kivra eller Min Myndighetspost) skickas ditt vaccinationsbevis dit. 

Om du inte har e-legitimation eller saknar folkbokföringsadress behöver du skriva ut en blankett, fylla i den och skicka den till e-hälsomyndigheten via post. Tänk på att handläggningstiden kan komma att vara lång – så var ute i god tid! Du hittar mer information och blanketten på E-hälsomyndighetens hemsida.  

Tänk på att vaccinationsbevis utfärdade efter den 1 oktober 2021 endast är giltiga i 180 dagar, respektive 90 dagar om det utfärdades innan den 1 oktober 2021. Kontrollera att ditt vaccinationsbevis inte gått ut innan du besöker oss. Du kan alltid förnya ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se och behöver inte vänta tills giltighetstiden gått ut. 

Vaccinationsbevis, covidpass, vaccinationspass, covidbevis… Är alltihopa samma sak?  
Ja, i det flesta sammanhang är det samma sak. Ett giltigt vaccinationsbevis är utfärdat av E-hälsomyndigheten.  

Jag kan inte vaccinera mig av medicinska skäl. Vad gäller för mig?  
Om du inte kan vaccinera dig av medicinska skäl ska du kunna visa upp ett läkarintyg i stället. 
  
Jag är inte vaccinerad eller har inte rätt till ett vaccinationsbevis. Vad gäller för mig?  
Du som saknar vaccinationsbevis eller specialintyg och är 18 år eller äldre är välkommen att besöka oss efter att restriktionerna har hävts.  

Jag är under 18 år och har inget vaccinationsbevis. Vad gäller?  
Är du under 18 år behöver du i nuläget inte uppvisa något vaccinationsbevis när du besöker oss. Åldersgränsen är bestämd av regeringen och kan komma att förändras.  
  
Jag vill återköpa min biljett, kan jag det?  
Du kan byta till ett annat föreställningsdatum i mån av plats, köpt biljett återlöses ej. Läs mer om våra köpvillkor här.


Nya åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer: 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. 

Mer information finns att läsa på Krisinformation.se.  


Tillfälliga köpvillkor pga Corona  
Tillfälliga köpvillkor t.o.m. 15 februari

Vi har tillfälliga köpvillkor till och med 15 februari 2022. Din redan köpta biljett kan bytas kostnadsfritt till ett annat föreställningsdatum eller omvandlas till ett presentkort. Du kan också välja att få pengarna tillbaka, senast 24 timmar innan föreställningen ägt rum. Om föreställningen ställs in av Reginateatern får du pengarna tillbaka. Om du har betalat din biljett med ett presentkort så får du tillbaka ett tillgodohavande.


• Reginateatern följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer. 

• Vi vill uppmana alla som har någon form av symtom att inte besöka teatern. 

• Vi uppmanar även fortsättningsvis till lämpliga avstånd under in- och utpassage. 

• Kontakta biljettkassan (tel: 018 727 83 40, e-post: reginateatern@uppsala.se) om du har frågor eller känner dig osäker på något vad gäller biljettköp eller teaterbesöket.