Hållbarhet

Reginateaterns strävan är att i alla led arbeta hållbart. Med oss kan ni vara säkra på att vi tar ett socialt hållbart ansvar, arbetar för ett jämlikt och inkluderande samhälle samt värnar de mänskliga rättigheterna.

Vi tar även ett hållbart ekonomiskt ansvar för att så mycket som möjligt av ekonomin kring verksamheten ska återkopplas lokalt och regionalt, genom att i största möjliga mån stödja lokala producenter och tjänster.

Inte minst tar vi också ett miljömässigt ansvar i hur vi håller nere inköp, effektiviserar och minskar el- och vattenkonsumtion, handlar i första hand ekologiskt, miljömärkt, fair-trade, återanvänder, minskar matsvinn och håller nere på avfall.

Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process - vi reviderar kontinuerligt våra mål för att bli bättre.

Att vi arbetar hållbart och effektivt gynnar både dig och framtiden!