SPELDATUM

  • 05 Mar 2021 00:00
  • 10 Mar 2021 00:00

Föreställningen kommer att filmas utan publik och läggas upp på Reginateaterns YouTube-kanal den 5 mars kl 12.00. Den kommer att ligga uppe där till den 10 mars kl 12.00 och visas utan kostnad.

Länken till filmen kommer att finnas här fr o m den 4 mars.

SYSTER SUFFRAGETT
– KATEDRALSKOLAN

Syster Suffragett är en nyskriven musikal om frihet och rätten till självbestämmande, både för den enskilda individen och i samhället. Mot en bakgrund av den svenska suffragettrörelsens kamp för kvinnlig rösträtt möter vi Nova, Anna, Will, Siv och Edit med sina egna personliga historier.

Historier om rätten att älska den man vill, rätten att vara den man vill, rätten till sin egen vilja och rösträtten.

Text och musik: Sara Sönnebo


Föreställningen kommer att filmas utan publik och läggas upp på Reginateaterns YouTube-kanal den 5 mars kl 12.00. Den kommer att ligga uppe där till den 10 mars kl 12.00 och visas utan kostnad.

Länken till filmen kommer att finnas här fr o m den 4 mars.