Historia

En sammanfattande historia om Reginateatern

Reginateatern byggdes 1925 av den då ganska unge stadsarkitekt, Gunnar Leche, som under de kommande decennierna kom att prägla en stor del av Uppsalas bebyggelse med sin arkitektur. Bostadsområden som Tuna Backar och byggnader som Stadsteatern, Stadsbiblioteket (gamla) och Vaksalaskolan är andra verk av Leche.

Det var den nya filmen som teatern uppfördes för, men de första åren var det en kombinerad teater och filmscen under namnet Regina. I slutet av 20-talet blev det enbart film och namnet byttes till Skandia. Skandiabiografen var en av tre biografer på Uppsalas "biogata", Trädgårdsgatan, i drygt 50 år - till 1983. Då byggde SF biopalatset "Filmstaden" och biograferna flyttade in där.

Samma år byggde stadsteatern om och behövde en ersättningsscen. Det fick bli Skandiascenen (nuvarande Reginateatern), där stadsteatern huserade två år under ombyggnationer, därefter förblev Skandiascenen i kommunal regi och användes för uthyrning till fria teatergrupper och projekt.

2004 tog man i kommunstyrelsen beslut om att teatern skulle ta plats som Uppsalas gästspelsscen. I samband med detta renoverades teatern och personalbesattes. 2005 öppnades Reginateatern som gästspelsscen med nya chefen Paul Kessel som ledare. Teatern byggdes upp och har under åren etablerats som en av Sveriges flitigast bokade gästspelscener med ett brett utbud av teman, genres och artister.

Många lokala akter har haft Reginateatern som "hemmascen", bland andra "Vi ba fem ba", "Jacke Sjödin", "Johan Ståhl" och inte minst "Kesselofski & Fiske", som alla gjort många framträdanden på scenen genom åren. En tragisk händelse inträffade på Reginateatern 3 mars 2011 då folkkäre komikern Lasse Eriksson föll ihop på scenen under föreställningen "Fyra lyckliga män" - och hans liv gick tyvärr inte att rädda, trots snabba insatser från vården. En minnesplakett finns på fasaden av Reginateatern.

Idag producerar Reginateatern ungefär 250 föreställngar per år i många olika teman och genres. Vi är en öppen scen för alla.