Produktionsinfo

Produktionsinfo

Inlast sker antingen via huvudentrén (Trädgårdsgatan 6) eller via innergården (infart till vänster om entrén). Observera att infarten är begränsad i både höjd och bredd, dock brukar en sprinter gå att köra in.
Vi har inga egna parkeringsplatser att erbjuda för fordon, men det finns parkeringar tillgängliga på gata och i kvarter runtomkring.
Boende, resa samt mat görs upp med er producent på Reginateatern. Den tekniska samordnaren ordnar med tekniken.