Queera Regina

I stolt samarbete med RFSL Uppsala presenterar vi Queera Regina! Under våren blir det flera tillfällen med bl.a. scenkonstföreställningar, föredrag och föreläsningar. Kvällarna inramas av möjlighet och tid att mötas och mingla innan föreställningen samt reflektera efteråt.

Vid några av dessa tillfällen vill vi ta tillfället i akt och lyfta fram lokal queer scenkonst. Vi letar efter inspirerande konstnärer från Uppsala och området som vill ta scenen och erbjuder sig till teaterpubliken och inleda kvällen före kvällens huvudakt.

Är du intresserad av att ta steget på scenen, dela din konst med communityt och knyta kontakt med nationella och internationella queera konstnärer?

Maila i så fall till maria.x.nilsson@uppsala.se och berätta lite mer om vad du skulle vilja göra.
RFSL och Regina gör sedan ett urval och bjuder in er.

In English:
Reginateatern and RFSL Uppsala proudly present Queer Regina. This fall, we will host evenings dedicated to queer performing arts, lectures and talks, and more. Each evening will provide a chance to meet, mingle and discuss before and after the act.

We want to seize the opportunity to shine a light on local queer performing arts during our program. We are looking for inspiring artists from the Uppsala area who want to take the stage, show what they can do, guide the audience through the evening and present the main act.

Are you interested in stepping onto the scene, share your art with the community and network with national and international queer art
Send an e-mail to maria.x.nilsson@uppsala.se and tell us about you and what you would like to do.

RFSL Uppsala and Regina will then make a selection and invite you.