Produktionsinfo

Teknisk samordning

Björn Samuelsson är teknisk samordnare på Reginateatern och den ni kontaktar angående alla tekniska frågor kring produktionen.
Ni når honom lämpligast skriftligen på bjorn.samuelsson@uppsala.se
Alternativt via mobiltelefon på: 0703-34 65 93

På grund av pappaledighet hänvisas ni för nuläget till tillförordnad ansvarig Mikael Lindqvist. Nås via telefon 076-3396710

Gör upp om alla tider för produktionen med teknisk samordnare. Inlast sker lämpligen från gården via infart från Trädgårdsgatan 6, eller via entré.
Vi har inga egna parkeringsplatser att erbjuda för fordon, men det finns parkeringar tillgängliga på gata och i kvarter runtomkring.
Boende, resa samt mat görs upp med er producent på Reginateatern. Den tekniska samordnaren ordnar med tekniken.

Björn Samuelsson is technical coordinatior at Reginateatern.
Prefer initial contact via mail to: bjorn.samuelsson@uppsala.se
Cell phone contact: +46 703 34 65 93

The technical coordinator will take care of the time schedule. Loading from inneryard - entrance from Trädgårdsgatan 6 - or by theatre entrance.
We don't have any parking places to offer, but there are lots of parkings nearby the theatre. Ask Björn.
Your producer at Reginateater will take care of accomodation, travel, food etc. The technical coordinator deals only with production techniqe and logistics.

Detaljerad information i dokumenten / Detailed information - open documents below:

Equipment list

STAGE 5M - NO TRUSS

STAGE 5M - TRUSS

STAGE 7M - NO TRUSS

STAGE 7M - TRUSS