Björn Samuelsson
Teknisk samordnare (föräldraledig)
018-727 83 27